fbpx

Osale koolitusel

Korraldame vaimse tervise teemalisi koolitusi, mis on avatud igaühele, kes teema vastu huvi tunnevad ning konkreetse koolituse sihtgruppi kuuluvad. Nendel koolitustel saab osaleda individuaalselt ja niimoodi ei ole vaja tellida koolitust kogu organisatsioonile või sõpruskonnale.

Koolituste teemafookused ning toimumisajad on kindlaks määratud. Vali lihtsalt endale sobivaim. Uuendame regulaarselt pakutavaid koolitusi ja lisame uusi koolituste toimumisaegu.

Üldjuhul on koolitused tasulised ning arve saame esitada nii eraisikule kui ka organisatsioonile. 

Kas oskad märgata oma sõbra, sugulase, tuttava või kolleegi vaimse tervise murele viitavaid käitumisviise? Kas Sa tead, mida ja kuidas öelda, kui märkad kellegi vaimse tervise raskusi? Kuidas reageerida, kui keegi Sulle oma mure jagab? Kuidas ja kuhu võiks vajadusel pöörduda vaimse tervise teemadel?

Puutume igapäevaelus kokku inimestega ja paljud meist teavad põhimõtteid, mille alusel pakkuda füüsilist esmaabi. Kuid sama oluline on teada, milliste põhisammude alusel pakkuda esmast toetust emotsionaalsete ja vaimsete raskuste korral ehk vaimse tervise esmaabi. Nii nagu füüsilise esmaabi puhul, ei saa me ka vaimse esmaabi puhul võtta arsti rolli, küll aga võime sellegipoolest olla just see, kes toetab kõige olulisemal hetkel ning pakub leevendust kriisiolukorras.

„Vaimse tervise esmaabi“ koolitusel käsitletakse, kuidas seda teha ning millist olulist rolli selle juures mängivad näiteks toetav kuulamine, professionaalse abi kasutamise julgustamine ning eneseabi võimaluste tutvustamine.

MTÜ Peaasjade ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu koolitustele ootame:

 • kõiki inimesi, kes väärtustavad vaimset tervist ning soovivad olla lähedaste toetamisel julgemad, kindlamad ja teadlikumad;
 • kogukonnaliikmeid, kes vaimse tervise teemadega kokku puutuvad ja seetõttu vaimse tervise esmaabi osutamise strateegiaid omandada soovivad;
 • tööandjaid erinevatest eluvaldkondadest;
 • spetsialiste, kes töötavad kohalikes omavalitsustes;
 • spetsialiste, kes töötavad haridusvaldkonnas;
 • sotsiaalteenuste osutajaid.

Koolituse tulemusel on osalejal teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek pakkuda vaimse tervise probleemiga abivajajale esmast tuge ja infot.

Koolituse läbinu …

 • kasutab vaimse tervise mure korral inimese esmaseks toetamiseks vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisamme;
 • tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
 • mõistab häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele.

Varasemate “Vaimse tervise esmaabi” koolituste tulemusel on osalejad saanud selgeks esmaabi põhisammud kui ka oluliselt julgemaks abi osutamisel.

Koolituse kogumaht on 11 tundi, millest 1,5 on iseseisev töö. Koolitus toimub Zoomi keskkonnas eesti keeles. Ootame, et osaleja saab osa võtta vähemalt 90% õppetööst.

 • I koolituspäeval toimub õppetöö 2x2h
 • II koolituspäeval toimub õppetöö 2x2h
 • Vahepealsel perioodil toimub iseseisev õpitu praktiseerimine
 • III koolituspäeval toimub õppetöö 1,5h – praktika refleksioon

Koolituse hind osalejale on 35 eurot + käibemaks.

Koolitustel osalemist saame teile pakkuda välja toodud soodushinnaga tänu Sotsiaalministeeriumi ja Sinilillekampaania toetustele ning lahketele annetajatele.

Palume tellida oma organisatsioonile eraldi koolitus juhul, kui soovite, et organisatsioonist osaleks koolitusel enam kui 10 töötajat. 

Registreeri koolitusele siin

Lisainfo koolituste kohta: nele@peaasi.ee

Kohtumiseni!

MTÜ Peaasjad meeskond